Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Projekt UE

Nasz placówka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Unii Europejskiej „Poprawa dostępności oraz jakości oferty Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego”:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Działanie 2.1 E-usługi
Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza
 
Tytuł projektu: Poprawa dostępności oraz jakości oferty Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego
 
Krótki opis projektu: Przedmiotowy projekt dotyczy wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w placówce KDK Sp. z o.o., który umożliwi oferowanie obywatelom usług medycznych on-line dostępnych wieloma kanałami komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem aplikacji mobilnych, poprawi jakość oferty, jak również podniesie efektywność zarządzania, dzięki uzyskaniu relacji transakcyjnych z partnerami handlowymi. Koszty projektu są bezpośrednio związane z zakupem sprzętu wraz z oprogramowaniem, a także jego wdrożeniem. System informatyczny który
zostanie wdrożony w ramach projektu posiada szereg funkcjonalności, pozwalających na optymalizację współpracy pomiędzy placówkami partnerskimi, celem zaoferowania pacjentom kompleksowej, na najwyższym poziomie jakości usługi medycznej.
 
Cele szczegółowe projektu:

  1. Zwiększenie jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców powiatu m. st. Warszawa poprzez wdrożenie w placówce KDK sp. z o.o.- Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” rozwiązań opartych na zaawansowanych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
  2. Poprawa dostępności do usług publicznych w powiecie m.st. Warszawa poprzez wdrożenie usług on-line w placówce KDK sp. z o.o.- Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ”.3. Zwiększenie efektywności realizacji świadczeń medycznych placówki KDK sp. z o.o.- Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” poprzez wdrożenie usług on-line optymalizujących współpracę z placówkami partnerskimi, celem oferowania kompleksowej usługi medycznej.
  3. Zwiększenie efektywności realizacji świadczeń medycznych placówki KDK sp. z o.o.- Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” poprzez wdrożenie usług on-line optymalizujących współpracę z placówkami partnerskimi, celem oferowania kompleksowej usługi medycznej. 

Całkowita wartość projektu: 954 492,30 PLN
Kwota kwalifikowana: 939 867,60 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:  751 894,08 PLN