Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Oferta dla szkół

Głównym celem działalności naszej placówki jest zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, a co za tym idzie, poprawa funkcjonowania rodziny jako systemu oraz poprawa funkcjonowania jednostki w obszarze zdrowia psychicznego, fizycznego oraz społecznego.

Nasza oferta polegałaby na wspólnym przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi oraz innym patologiom społecznym, które mają miejsce na terenie dzielnicy Praga-Północ. W tym celu wyrażamy gotowość przeszkolenia nauczycieli, pedagogów oraz uczniów i studentów szkół dzielnicy Praga-Północ.

Taki sposób edukacyjno-warsztatowy jest jednym z najlepszych sposobów profilaktyki pierwszorzędowej w przeciwdziałaniu aspołecznym zachowaniom, jakimi są narkomania i alkoholizm.

W naszej placówce zatrudnieni są certyfikowani specjaliści terapii uzależnień oraz lekarze specjaliści psychiatrzy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi i od wielu lat prowadzimy szkolenia z zakresu uzależnień dla różnych grup zawodowych.

W celu ustalenia szczegółów i kosztów naszej oferty prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny.