Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Finansowanie świadczeń zdrowotnych i profilaktycznych

Działania Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” finansowane są ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia
m.st.Warszawa