Działania Centrum Leczenia Uzależnień PPL „MAŁY RYCERZ” finansowane są ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia
m.st.Warszawa