Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Tomasz Wysocki

zdjęcie Tomasz Wysocki – dyplomowany pielęgniarz, instruktor terapii uzależnień.

Od 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi m.in. ośrodek w Grzmiącej, ośrodek w Piastowie, oddział detoksykacji w Szpitalu Nowowiejskim, pogotowie MONAR.

Od 2008 r. zatrudniony w  Centrum Leczenia Uzależnień PPL „ Mały Rycerz”

Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych. Swoją pracę stale poddaje superwizji.