Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Elwira Dass

zdjęcie Elwira Dass – mgr pedagogiki ogólnej, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, terapeuta EMDR

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu Bielanach, MONARZE w Wyszkowie i w Lipiance. Od 2009 r. zatrudniona w Centrum Leczenia Uzależnień PPL „ Mały Rycerz”, pracuje także w Poradni Leczenia Uzależnień „PUNKT” w Warszawie.

Ukończyła szkolenie z interwencji kryzysowej oraz dodatkowe szkolenia  w zakresie terapii uzależnień behawioralnych. Od 12 lat pracuje z osobami uzależnionym, DDA, współuzależnionymi, posiada umiejętności pracy z osobami będącymi w kryzysie, doświadczającymi traumy. Cały czas podnosi swoje kompetencje na szkoleniach i licznych konferencjach,  swoją pracę poddaje regularnej superwizje.

Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.