Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Monika Wawrzaszek- Figiela

Monika Wawrzaszek- Figiela – psycholog.

Absolwentka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – psycholog. Aktywna zawodowo od 2016 roku. Posiada certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Medycznego ,,Profilaktyka i terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” z 2015 r.


Preferuje holistyczne podejście do człowieka. Świadczy pomoc osobom zagubionym, w kryzysach psychicznych i życiowych. Dba, by oddziaływanie psychologiczne zawsze miało charakter indywidualny i było uzupełnione obrazem całościowego stanu zdrowia. Udziela też wsparcia psychologicznego pacjentom borykającym się z chorobami przewlekłymi, a także po wypadkach. Na co dzień pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą, i dziećmi od 12 roku życia. Jako specjalista przeszła terapię własną, korzysta w superwizji.

Psychoterapia własna – 80 sesji.
Superwizje indywidualne i grupowe ( stały proces, ok. 7 godz. miesięcznie).
Doświadczenie klinicznie zdobywała m. in. w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie i Szpitalu Praskim w Warszawie. Indywidualnie z pacjentem pracuje w kilku Centrach Medycznych. Jest w trakcie szkoły ,,Zbigniew Lew Starowicz”.

Dodatkowy zakres oferowanej pomocy:
• PTSD (zespół stresu pourazowego),
• kryzysy w życiu osobistym i zawodowym, w tym między innymi rozwód, rozstania, zawody miłosne, śmierć bliskich osób, utrata pracy,
• trudne i bolesne doświadczenia życiowe,
• brak satysfakcji z życia codziennego,
• odczuwany duży stres i napięcie,
• poczucie osamotnienia i pustki,
• trudności z samoakceptacją,
• uzależnienia behawioralne,
• trudności seksuologiczne,
• nieradzenie sobie z agresją,
• problemy z wagą,
• autoagresja,
• perfekcjonizm,
• mobbing,