Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Maciej Letman

zdjęcie Maciej Letman – psycholog, psychoterapeuta humanistyczny, korzystam również z elementów terapii poznawczo – behawioralnej. Specjalizacja: kryzysy, zaburzenia nastroju, zaniżona samoocena, uzależnienia, stres, stany lękowe.

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą, aktualnie realizuję 4 rok z 4 letniego kursu w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Studia magisterskie z psychologii (specjalność kliniczna) ukończyłem na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Dodatkowo studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin.
Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami m/in w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku, oraz w Warszawskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”. Prowadziłem terapię w kilku innych poradniach oraz stowarzyszeniach gdzie zdobywałem cenne umiejętności z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. W swojej pracy staram się dopasować do indywidualnych potrzeb osoby,korzystam również z elementów terapii poznawczo – behawioralnej czy dialogu motywującego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

W pracy terapeutycznej najbardziej istotne jest dla mnie zrozumienie pacjenta oraz zbudowanie z nim relacji terapeutycznej opartej na empatii i zaangażowaniu. Cenie sobie spotkanie oraz rozmowę z drugim człowiekiem. Uznaję, że najwyższym ekspertem w dziedzinie swoich potrzeb i wyborów jesteś ty sam. Terapeuta ma możliwość towarzyszenia w wspólnym dialogu i lepszym zrozumieniu przeżywanego świata przez pacjenta.

Prywatnie miłośnik muzyki, nurkowania oraz spływów kajakowych.

Do wspólnej pracy zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież doświadczające:

 • kryzysu w życiu osobistym, zawodowym, szkolnym
 • cierpienia z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • utraty bliskiej osoby
 • nadmiernego stresu
 • problemu z uzależnieniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych / czynności behawioralnych
 • zaburzeń: lękowych, nerwicowych, nastroju, obsesyjno-kompulsyjnych
 • trudności w relacjach interpersonalnych , wspólnej komunikacji
 • depresji, fobii społecznych, braku motywacji
 • potrzeby odreagowania, lepszego zrozumienia siebie
 • potrzeby regulacji emocji
 • przemocy fizycznej i psychicznej

Doświadczenie własne:

Psychoterapia własna – 60 sesji.
Superwizje indywidualne oraz grupowe ( stały proces, ok. 7 godz. miesięcznie)
Treningi: psychologiczny, interpersonalny, intrapsychiczny, terapii grupowej oraz asertywności symbolicznej (każdy po 50 godz.)
Realizowane przez certyfikowanych psychoterapeutów, superwizorów oraz trenerów.

Wykształcenie:

Od 2016 do chwili obecnej – Czwarty rok czteroletniego kursu – Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Kurs jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
Od 2014 do 2016 – Studia podyplomowe: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: pomoc psychologiczna i socjoterapia, ocena z dyplomu 5.0
Od 2009 do 2014 – Studia magisterskie: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek psychologia, specjalność kliniczna, ocena z dyplomu 4.0

Kursy i szkolenia:

2016 – Szkolenie – Terapia poznawczo – behawioralna psychoz (5 godz. dydaktycznych) Poza- Schematami
2016 – Szkolenie – Nadużycia seksualne i przemoc wobec pacjentów – problem terapeutyczny i prawny (5 godz. dydaktycznych) Poza- Schematami
2014 – Szkolenie związane z ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu (30 godz. dydaktycznych) Fundacja 24 Godziny
Od 2013 do 2014 – Warsztaty „Rodzina i Ja” ,których celem było zdobycie wiedzy jak właściwie komunikować się z rodzicami swoich podopiecznych, jak wspierać rodziców aby umieli z kolei wspierać swoje dzieci. Zajęcia prowadziła Maria Lehman pod nadzorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (50 godz.)