Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Lucyna Orban

zdjęcieLucyna Orban – certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mgr socjologii, pedagog resocjalizacji.

Z poradnią Mały Rycerz związana od 2015 r. Pracuje również w poradni leczenia uzależnień PUNKT w Warszawie. Ukończyła liczne szkolenia i warsztaty m.in. z terapii schematów w leczeniu osób uzależnionych, szkolenie z hipnoterapii ericksonowskiej. Pracuje z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA, które obok uzależnienia doświadczają wielu innych trudności – obniżonego nastroju i stanów depresyjnych,, doświadczyły traumy, znajdują się w kryzysie, przeżywają trudności w radzeniu sobie z lękiem, lub też pragną zająć się własnym samorozwojem. Cały czas podnosi swoje kompetencje zawodowe korzystając z różnych form szkoleń.

Pracę swoją poddaje regularnej superwizji.