Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Daniel Milewski

Daniel Milewski mgr pielęgniarstwa, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych, DDA. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla młodzieży w Otwocku. Od 2019 r. zatrudniony w Centrum Leczenia Uzależnień PPL „Mały Rycerz”. Stale podnosi swoje kompetencje na szkoleniach i licznych konferencjach, pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Zaprasza osoby dorosłe uzależnione oraz młodzież uzależnioną doświadczające:

  • kryzysu w życiu osobistym, zawodowym, szkolnym
  • cierpienia z powodu niskiego poczucia własnej wartości
  • nadmiernego stresu
  • zaburzeń: lękowych, nerwicowych, odżywiania
  • trudności w relacjach interpersonalnych, wspólnej komunikacji

Pracuje również osobami ze współtowarzyszącymi chorobami psychicznymi: schizofrenia paranoidalna, CHAD, depresja.