Centrum Leczenia Uzależnień PPL "Mały Rycerz", ul. Ratuszowa 7/9, 03-450 Warszawa

Adrian Sawicki

Adrian Sawicki Adrian Sawicki – specjalista psychoterapii uzależnień, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, doktorant Nauk Społecznych. Ukończył szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych.

Swoją rozprawę doktorską opiera na tematyce pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w pracy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Areszcie Śledczym na Oddziale Terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu prowadząc terapię indywidualną i grupową oraz w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku. Od lutego 2019 roku zatrudniony jako terapeuta uzależnień w Centrum Leczenia Uzależnień PPL „ Mały Rycerz”.

Oferuje pomoc w zakresie:

  • Motywowania do podjęcia terapii
  • Terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, tzw. „dopalacze” itp.)
  • Terapii uzależnień behawioralnych ( patologiczny hazard, zakupoholizm, pracoholizm, siecioholizmu, uzależnienia od gier i komputera)
  • Konsultacji w sprawach uzależnienia
  • Pomocy partnerom, rodzicom i innym bliskim osób uzależnionych (tzw. współuzależnieni)
  • Pomocy ludziom, którzy odnajdują w swoim dorosłym życiu problemy związane z uzależnieniem najbliższych w przeszłości (tzw. DDA)
  • Pomocy psychologicznej i wsparcia w problemach i kryzysach życiowych
  • Psychoterapii długo i krótkoterminowej
  • Terapii grupowej